VMware – HyperV

Tot voor kort enkel beschikbaar voor grote ondernemingen met navenante budgetten, maar nu ook steeds meer haalbaar voor kleinere ondernemingen. Alle ondernemingen, onafhankelijk van hun grootte, kunnen gebruik maken van virtualisatie tegen een acceptabele kost om zo te kunnen werken met technologie ‘op het puntje van de speer’. Bij MCH weten we hoe we een virtualisatieplatform efficient en budgetvriendelik moeten implementeren.

Wij helpen u evalueren of virtualisatie een haalbare kaart voor uw bedrijf is.
Wij houden rekening met het actuele gebruik van u fysieke (en eventuele virtuele) servers.

  • U heeft vele verschillende servers voor vele verschillende taken?
  • Zijn deze taken vaak gelijktijdig actief?
  • Stelt u zich vragen over de kosten van uw fysieke infrastructuur en het onderhoud daarvan, zeker met betrekking tot het tijdsframe waarin sommige servers actief zijn?

Wij denken ook aan toekomstige noden.

  • Voorziet u een groei in het gebruik van uw server?
  • Heeft u nood aan meer opslag of wilt u uw back-up’s frequenter maken om zo een beter verdeelde historiek terug te kunnen vidnen?

MCH zoekt samen met u naar de oplossing die voor uw bedrijf het meest geschikt is.
Wij implementeren de oplossing zonder stress en volgens de regels van de kunst

MCH als uw partner in uw virtualisatieproject. Wij zijn uw stafkaart door het oerwoud van de wereld in virualisatie.